Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος ιστότοπου ανήκουν στην εταιρία Digital Artworks.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποστολή, διανομή ή χρήση αυτού του παρόντος ιστότοπου και  των περιεχομένων του για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της εταιρία Χρήστος Παππάς του Ηλία – Digital Artworks | Υπηρεσίες διαδικτύου, με την εξαίρεση ότι ο Χρήστος Παππάς του Ηλία χορηγεί τη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια να αποκτάτε πρόσβαση και να παρουσιάζετε τις ιστοσελίδες σε αυτό το δικτυακό τόπο, μόνο στον υπολογιστή σας και για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση αυτού του δικτυακού τόπου

Η μη συμμόρφωσή σας με τους παραπάνω όρους και  προϋποθέσεις  θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση., και θα πρέπει να καταστρέψετε άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που έχετε στην κατοχή σας ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας.

Ο ιστότοπος αυτός υπόκειται στην διεθνή νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.