Μετράμε & βελτιώνουμε την απόδοση της ιστοσελίδας σας με τις υπηρεσίες Google Analytics!

Τα Google Analytics είναι το πιο ισχυρό εργαλείο μέτρησης επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας (traffic tracking). Είναι δωρεάν, εύχρηστο και κρίνεται απαραίτητο για όλες τις ιστοσελίδες που θέλουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

Μαζί καθορίζουμε τους στόχους της επιχείρησής σας και βάσει αυτών η Digital Artworks δημιουργεί εξατομικευμένες μετρήσεις και προτείνει τις κατάλληλες βελτιστοποιήσεις που εξυπηρετούν τους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησής σας.

Υπηρεσίες Google Analytics

Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών Goolge Analytics

ΔΙΑΘEΣΙΜΑ GOOGLE ANALYTICS ΠΑΚEΤΑ