Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι αποτελούν όροι νομικής συμφωνίας μεταξύ της εταιρίας Digital Artworks | Υπηρεσίες Διαδικτύου και εσάς. Οι επισκέπτες ή χρήστες του παρόντος ιστότοπου  δηλώνουν υπεύθυνα οτι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρακάτω όρους. Οι επισκέπτες ή χρήστες του παρόντος ιστότοπου θα πρέπει να συμμορφώνονται  με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείται με τους παρακάτω όρους και κανονισμούς , παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Η εταιρία Digital Artworks έχει το δικαίωμα στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων και κανονισμών αλλάζει τροποποιεί  τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που περιγράφονται στον παρόν ιστότοπο.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών

Καμία εγγύηση δεν παρέχεται ότι οι πληροφορίες και οι περιγραφές σε αυτόν τον ιστότοπο  ότι είναι σωστές. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι αυτός ο ιστότοπος  δεν περιέχει τυπογραφικά  και τεχνικές ανακρίβειες.

H Digital Artworks δεν εγγυάται ότι  θα επιλύσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ακόμη και στην περίπτωση που παράσχει πληροφορίες και βοήθεια για την επίλυση πιθανού τεχνικού προβλήματος.

Η εταιρεία  Digital Artworks δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων ιστότοπων που συνδέονται με υπερσυνδεσμούς.
Ο επισκέπτης ή χρήστης αυτού του ιστότοπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.