Περισσότερες πληροφορίες

  • Custom σχεδιασμός: Μοναδικό design εναρμονισμένο με την εταιρική ταυτότητα της εταιρείας.

  • Μηχανή αναζήτησης yacht – search page με custom φίλτρα.

  • Data entry: Δυνατότητα εισαγωγής σκαφών από τους διαχειριστές του website.

  • Σελίδα NEWS: Δυναμική σελίδα εισαγωγής εταιρικών νέων από τους διαχειριστές.

  • Newsletter: Διασύνδεση του website με μια από τις καλύτερες email marketing πλατφόρμες, το mailchimp.

  • Pop-up: Δημιουργία αναδυόμενου παράθυρου για την εγγραφή στην λίστα newsletter.

  • GDPR συμβατότητα.

Δείτε και άλλα έργα