Επιπλέον χαρακτηριστικά

  • Βελτιστοποιήση SEO: Καθαρή δομή HTML, εισαγωγή μέτα-στοιχείων, γρήγορη φόρτωση, βελτιστοποίηση για κινητά.

  • Push web notifications

  • GDPR συμμόρφωση

  • Chat για άμεση αποστολή μηνύματος

  • Homepage slider: Εναλλαγή φωτογραφιών, κειμένων & cta.

  • Newsletter: Διασύνδεση με την email marketing πλατφόρμα mailchimp.

Δείτε και άλλα έργα