Περισσότερες πληροφορίες

  • SEO: Βελτιστοποίηση HTML δομής, εισαγωγή μέτα-τίτλων και μέτα-περιγραφών, open graph photos, γρήγορη φόρτωση.

  • Mega menu: Λόγω του πλήθους των υπηρεσιών κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία mega menu.

  • Φόρμα book a berth: Παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες να στέλνουν αίτημα ζήτησης προσφοράς μέσω από το website.

  • Home page Slider που συνδυάζεται αρμονικά και προσδίδει επιπλέον αξία στην εικόνα του website.

  • Σελίδα NEWS: Οι διαχειριστές του website έχουν την δυνατότητα να ανεβάζουν νέα που αφορούν την επιχείρηση και τις υπηρεσίες της για να ενημερώνουν τους πελάτες και του επισκέπτες.

Δείτε live το έργο