Επισκόπηση

Σκοπός του σωματείου είναι η με κάθε νόμιμο μέσο προβολή, διάδοση, διεκδίκηση, κατοχύρωση και εξασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων όλων των αθλητών μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία και τα καταστατικά και τους κανονισμούς.

Κύριος στόχους του ΣΑΜΑΕ για την νέα τους ιστοσελίδα ήταν να είναι φιλική προς το χρήστη και απλή στην πλοήγηση.

Υλοποίηση

Η στρατηγική που ακολουθήσαμε στον ΣΑΜΑΕ επικεντρώθηκε στην εμπειρία χρήστη. Αφού προσδιορίσαμε ποιοι είναι οι χρήστες, στην συνέχεια δομήσαμε τις σελίδες με τρόπο, ώστε οι χρήστες να βρίσκουν τις πληροφορίες που αναζητούν με ελάχιστα κλικ. Σχεδιάσαμε μια πλήρως λειτουργική και απλή ιστοσελίδα για να εξυπηρετεί κάθε χρήστη. Τέλος, ενσωματώσαμε στην ιστοσελίδα φόρμες συμπλήρωσης για εγγραφή μέλους στον σύνδεσμο και για επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία.

Δείτε και άλλα έργα