Η Google για τα HTTP sites: Η σύνδεση σε αυτό τον ιστότοπο δεν είναι ασφαλής

Τι είναι το HTTP; Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (HyperText Transfer Protocol, HTTP) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας. Αποτελεί το κύριο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στους φυλλομετρητές του Παγκοσμίου Ιστού για να μεταφέρει δεδομένα ανάμεσα σε έναν διακομιστή (server) και έναν πελάτη (client). Μήνυμα Mozilla Firefox Μήνυμα Google Chrome [...]