Ενσωμάτωση εικονικής περιήγησης στο facebook

H Digital Artworks σας δίνει την δυνατότητα να ενσωματώσετε τις εικονικές περιηγήσεις της επιχείρησης σας από το www.anakalypse.gr  στο facebook page της επιχείρησης σας μέσω embed code σε καρτέλα ( tab).

Οι αναβαθμισμένες εικονικές περιηγήσεις που δημιουργούμε έχουν την δυνατότητα να ενσωματωθούν στη facebook σελίδα της κάθε επιχείρησης μέσω καρτέλας δίπλα στις πληροφορίες. Παρακάτω δείτε παραδείγματα επιχειρήσεων που έχουν ήδη ενσωματώσει την εικονική περιήγηση από το anakalypse.gr στο facebook page τους.

ΚΛΙΚ >
ΚΛΙΚ >